Domů   RSS   Registrace  

Zemní pískové filtry | Gonap.cz

AKCE A SLEVY    INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO 
Nacházíte se zde: www.gonap.cz  » Produkty  » Septiky, zemní filtry  » Zemní pískové filtry

Zemní pískové filtry

Zemní filtry firmy GONAP jsou podzemní plastové nádrže s potrubními rozvody a odpovídající štěrkovou náplní a slouží jako druhý stupeň čištění ( dočištění ) splaškových vod ze septiku nebo domovní čistírny odpadních vod. Kombinují proces filtrace s procesem biologického čištění pomocí přisedlé biomasy. Zemní filtry jsou vyráběny ve třech objemových variantách 4, 8 a 12 m3. Výběr vhodné velikosti filtru závisí na počtu napojených obyvatel.

Funkce

Pískový filtrtvoří společně s předsazeným čistícím zařízením ( ČOV nebo BS ) kompaktní celek, který je vhodný jak pro trvalý tak pro přerušovaný provoz. Voda ze septiku nebo ČOV natéká do rozvodového potrubí a protéká vrstvou písku, na které se vytvoří mikrobiální vrstva. Vyčištěná voda odtéká sběrným potrubím. Celková účinnost zařízení je v kombinaci s biologickou čistírnou odpadních vod až 98%. Velkou výhodou zemního filtru jsou téměř nulové náklady na chod a údržbu.

Konstrukční řešení

Pískový filtrse skládá z polypropylenových desek, které jsou svařeny a tvoří vodě nepropustnou konstrukci, dále z rozvodného a sběrného potrubí provedeného z perforovaných trubek. Výplň zemního filtru tvoří písek frakce 1 – 4 mm a v místech uložení perforovaných trubek štěrkopísek frakce 8 – 16 mm. Pro správné vedení rozvodného a sběrného potrubí jsou v příčném směru navařeny distanční podpěry. Vrchní štěrková vrstva se od zeminy odděluje geotextilií.

Osazení zemního filtru

Pískový filtrse usazuje do vyhloubené stavební jámy na armovanou betonovou desku o tl. min 150 mm. Po usazení filtru se provede připojení. Poté se za současného obsypávání a hutnění filtru prosetou zeminou vyplní a hutní vnitřek vany dle daných vrstev a frakcí. Po usazení a urovnání terénu je zemní filtr pochozí a je možné ho zatravnit. Výška odvětrávacího potrubí se řídí dle umístění filtru v terénu.

PROVOZ A OBSLUHA:

Pískový filtr je provozně nenáročný čistící objekt. Doporučená výměna náplně zemního filtru je v kombinaci s ČOV cca jednou za 10-20 let a v kombinaci s biologickým septikem cca jednou za 5-10 let. Zemní filtr nevyžaduje obsluhu ani přívod elektrické energie, pouze je nezbytné udržovat řádně průchodné odvětrávání-zejména v zimě a dle vodoprávního rozhodnutí v souladu s obecně závaznými předpisy sledovat jakost vypouštěné odpadní vody v kontrolní šachtě. Je nutné předepsaným způsobem užívat první stupeň čištění - septik, aby se zabránilo nadměrnému zanášení zemního filtru. Je zakázáno do filtru přivádět jiné znečištění, zejména vodu z okapů, odpadní vodu znečištěnou ropnými látkami nebo tuky apod. Závažným rizikem u zemních filtrů, stejně jako u kořenových čistíren, je ucpávání náplně. Proto nejsou filtry vhodné do situací, kde by byly vystaveny větším množstvím usaditelných a lepivých látek (potravinářské výroby), enormnímu organickému znečištění (chlévské odpady), zeminám z povrchových splachů apod.

Výhody a přednosti zemních filtrů

 • jsou vhodné i pro přerušovaný provoz
  (rekreační objekty, chaty, chalupy)
 • dlouhá životnost
 • jednoduchá instalace
 • minimální nároky na obsluhu a údržbu
 • nulové provozní náklady
 • vysoká účinnost čištění (až 95%)

 

Typ

Poznámka

Počet osob

Objem
(m3)

Základní délka (mm)

Základní šířka (mm)

Základní výška (mm) 

ZFS 4 Hranatá nádrž samonosná 2-4 3,8 2700 1200 1210
ZFS 8 Hranatá nádrž samonosná 4-8 7,7 2700 2400 1210
ZFS 12 Hranatá nádrž samonosná 8-12 10,3 3600 2400 1210

 

ZFS

 • samonosná hranatá nádrž k osazení na základovou betonovou desku, plášť určen k obsypu pískem
 • vystrojená integrovaným rozvodným a svodným systémem z perforovaného potrubí
 • dno a boční stěny jsou zhotoveny z polypropylénových desek
 • výplň tvoří říční štěrk frakce 8-16 a filtrační písek frakce 1-4 ( není součástí dodávky )
 • strop tvoří geotextilie ( slouží k oddělení štěrkové náplně a zásypové zeminy )
 • minimální vrstva zeminy nad štěrkovou vrstvou je 400mm
 • jímka není určená do terénu s výskytem spodní vody
gonap_ZFS

 

Doprava

Po dohodě s odběratelem výrobce zabezpečí naložení a dopravu výrobku na místo určení. Odběratel zajistí složení výrobku na místě určení. Upozornění! Je nutno vyloučit silné mechanické namáhání při dopravě a instalaci.

fgonpa_ZFS1

Ostatní údaje, výkres a podmínky pro osazení jsou ke stažení ZDE.

 

SOUČÁSTÍ DODÁVKY (bez montáže):záruční list, prohlášení o kompetnosti dodávky,  protokol o zkoušce vodotěsnosti, prohlášení o vlastnostech (certifikát)

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA 


spolupracujeme:
detail obrázku

www.tesnici-systemy.cz

GONAP spol. s r.o.

Mosty u Jablunkova 1030, 739 98 

 

IČO: 60779896  |  DIČ: CZ60779896

Zapsán v OR KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 6554

Telefon: +420 558 368 040
Fax: +420 558 340 261

 

E-mail: info@gonap.cz
www: www.gonap.cz

 

GPS: 49° 30´  30.298"N, 18° 44´  59.374"E


 Tato stránka používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklamy cookie. Jejím používáním s tímto vyjadřujete souhlas.