Domů   RSS   Registrace  

Biologické zemní filtry pro úpravu vody | Gonap.cz

Nacházíte se zde: www.gonap.cz  » Menu  » ZEMNÍ FILTRY  » Biologické zemní filtry pro úpravu vody

Biologické zemní filtry pro úpravu vody

 

 

Zemní filtry firmy GONAP jsou podzemní plastové nádrže s potrubními rozvody a odpovídající štěrkovou náplní a slouží jako druhý stupeň čištění ( dočištění ) splaškových vod ze septiku nebo domovní čistírny odpadních vod. Kombinují proces filtrace s procesem biologického čištění pomocí přisedlé biomasy. Zemní filtry jsou vyráběny ve třech objemových variantách 4, 8 a 12 m3. Výběr vhodné velikosti filtru závisí na počtu napojených obyvatel.

Funkce

Pískový filtrtvoří společně s předsazeným čistícím zařízením ( ČOV nebo BS ) kompaktní celek, který je vhodný jak pro trvalý tak pro přerušovaný provoz. Voda ze septiku nebo ČOV natéká do rozvodového potrubí a protéká vrstvou písku, na které se vytvoří mikrobiální vrstva. Vyčištěná voda odtéká sběrným potrubím. Celková účinnost zařízení je v kombinaci s biologickou čistírnou odpadních vod až 98%. Velkou výhodou zemního filtru jsou téměř nulové náklady na chod a údržbu.

Konstrukční řešení

Pískový filtrse skládá z polypropylenových desek, které jsou svařeny a tvoří vodě nepropustnou konstrukci, dále z rozvodného a sběrného potrubí provedeného z perforovaných trubek. Výplň zemního filtru tvoří písek frakce 1 – 4 mm a v místech uložení perforovaných trubek štěrkopísek frakce 8 – 16 mm. Pro správné vedení rozvodného a sběrného potrubí jsou v příčném směru navařeny distanční podpěry. Vrchní štěrková vrstva se od zeminy odděluje geotextilií.

Osazení zemního filtru

Pískový filtrse usazuje do vyhloubené stavební jámy na armovanou betonovou desku o tl. min 150 mm. Po usazení filtru se provede připojení. Poté se za současného obsypávání a hutnění filtru prosetou zeminou vyplní a hutní vnitřek vany dle daných vrstev a frakcí. Po usazení a urovnání terénu je zemní filtr pochozí a je možné ho zatravnit. Výška odvětrávacího potrubí se řídí dle umístění filtru v terénu.

Provoz a obsluha

Pískový filtr je provozně nenáročný čistící objekt. Doporučená výměna náplně zemního filtru je v kombinaci s ČOV cca jednou za 10-20 let a v kombinaci s biologickým septikem cca jednou za 5-10 let. Zemní filtr nevyžaduje obsluhu ani přívod elektrické energie, pouze je nezbytné udržovat řádně průchodné odvětrávání-zejména v zimě a dle vodoprávního rozhodnutí v souladu s obecně závaznými předpisy sledovat jakost vypouštěné odpadní vody v kontrolní šachtě. Je nutné předepsaným způsobem užívat první stupeň čištění - septik, aby se zabránilo nadměrnému zanášení zemního filtru. Je zakázáno do filtru přivádět jiné znečištění, zejména vodu z okapů, odpadní vodu znečištěnou ropnými látkami nebo tuky apod. Závažným rizikem u zemních filtrů, stejně jako u kořenových čistíren, je ucpávání náplně. Proto nejsou filtry vhodné do situací, kde by byly vystaveny větším množstvím usaditelných a lepivých látek (potravinářské výroby), enormnímu organickému znečištění (chlévské odpady), zeminám z povrchových splachů apod.

 

Výhody a přednosti zemních filtrů

•    jsou vhodné i pro přerušovaný provoz ( rekreační objekty, chaty, chalupy )
•    dlouhá životnost
•    jednoduchá instalace
•    minimální nároky na obsluhu a údržbu
•    nulové provozní náklady
•    vysoká účinnost čištění (až 95% )

Typ Poznámka Počet osob

Objem

( m3 )

Základní

délka

( mm )

Základní

šířka

( mm )

Základní

výška

( mm )

ZFS 4 Hranatá nádrž samonosná 2-4 3,8 2700 1200 1210
ZFS 8 Hranatá nádrž samonosná 4-8 7,7 2700 2400 1210
ZFS 12 Hranatá nádrž samonosná 8-12 10,3 3600 2400 1210

 

 


ZFS   

– samonosná hranatá nádrž k osazení na základovou betonovou desku, plášť určen k obsypu pískem
– vystrojená integrovaným rozvodným a svodným systémem z perforovaného potrubí
– dno a boční stěny jsou zhotoveny z polypropylénových desek
– výplň tvoří říční štěrk frakce 8-16 a filtrační písek frakce 1-4 ( není součástí dodávky )
– strop tvoří geotextilie ( slouží k oddělení štěrkové náplně a zásypové zeminy )
– minimální vrstva zeminy nad štěrkovou vrstvou je 400mm
– jímka není určená do terénu s výskytem spodní vody

 

 

detail obrázku

 

 

Doprava

Po dohodě s odběratelem výrobce zabezpečí naložení a dopravu výrobku na místo určení. Odběratel zajistí složení výrobku na místě určení. Upozornění! Je nutno vyloučit silné mechanické namáhání při dopravě a instalaci.

 

detail obrázku

filtr 1 ZEMNÍ FILTR ZFS4 ZEMNÍ FILTR ZFS 8

Tato stránka používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklamy cookie. Jejím používáním s tímto vyjadřujete souhlas. Copyright © 2007-2015 ART OF PRODUCTION, Česká Republika. Veškerá práva vyhrazena.
Akční nabídka

Náš tip

Předpověď počasíDomů | Rychlý kontakt | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze