Domů   RSS   Registrace  

Typy čistíren odpadních vod | Gonap.cz

Nacházíte se zde: www.gonap.cz  » Menu  » ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD  » Typy čistíren odpadních vod

Typy čistíren odpadních vod

Aktivační čistírny (čističky) firmy GONAP patří mezi nejprogresivnější technologie čištění odpadních vod. Jsou založeny na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu, včetně odvodňování stabilizovaného kalu. Celoplastové čistírny odpadních vod jsou koncipované jako kompaktní zařízení. Jsou určená k čištění odpadních vod splaškového charakteru z rodinných domků, bytových jednotek, sociálních zařízení podniků, kempů, hotelů apod.

Vyrábíme a dodáváme čistírny v provedení nadzemním (umístění v budově) nebo podzemním. Kapacita je určená počtem připojených tzv. ekvivalentních obyvatel. Pro rodinné domky jeden trvale žijící člen domácnosti = 1 ekvivalentní obyvatel (EO). Pro ostatní zdroje znečištění množství odpadních vod a množství znečištění přepočitává, přičemž platí, že 1EO = 150l/den (množství odpadních vod) a 60g/os/den (znečištění v ukazateli BSK5 - biologické znečištění).

Naše čistírny splňují podmínky NV57/2016 a lze je povolovat formou ohlášení podle § 15a vodního zákona pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních. 

Z hlediska způsobu čištění dělíme naše čistírny:

 -  čistírny SBR - typ Pa ( podzemní diskontinuální )

 -  čistírny klasické - typ Pb ( podzemní kontinuální )

Z hlediska velikosti, konstrukce a určení dělíme naše čistírny na:

1. DOMOVNÍ

- pro 1-15 obyvatel

typová řada GONAP Pa-SD (do 12.5.2016 označení 5Pa*)

diskontinuální, řízená programovatelným automatem, bez kalového reaktoru

typová řada GONAP Pa-KR (do 12.5.2016 označení 5Pa) 

diskontinuální, řízená programovatelným automatem, včetně provzdušňované nádrže na uskladnění přebytečného kalu, plnění ponorným čerpadlem

typová řada GONAP Pb  (do 12.5.2016 označení 5Pb)        

kontinuální ČOV, řízená spínacími hodinami  

2. KOMUNÁLNÍ

-  pro 15 - 50 obyvatel

-  pro 50 - 150 obyvatel

-  nad 150 obyvatel

Komunální čistírny splaškových odpadních vod jsou velikostně přizpůsobeny množství osob na čistírnu napojených a také je lze individuálně přizpůsobit místním podmínkám. Pracují automaticky a jsou nenáročné na údržbu. V každém případě je čistírna odpadních vod vždy dimenzovaná na maximální permanentní 24 hodinový přítok splašků. Hlavně v případě komunálních, ale i domovních ČOV, je vhodná instalace jednotky PLC pro maximální kontrolu a přehled nad čistírnou.


Ať už si vyberete kterýkoliv typ čistírny odpadních vod, jisté je, že splašková odpadní voda bude po opuštění čistírny kvalitně vyčištěná. Tuto vodu při splnění legislativních podmínek je možno opětovně použít třeba při zalévání zahrady. 
Copyright © 2007-2015 ART OF PRODUCTION, Česká Republika. Veškerá práva vyhrazena.
Akční nabídka

Náš tip

Předpověď počasíDomů | Rychlý kontakt | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze