Domů   RSS   Registrace  

Typy čistíren odpadních vod | Gonap.cz

Nacházíte se zde: www.gonap.cz  » Menu  » ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD  » Typy čistíren odpadních vod

Typy čistíren odpadních vod

Aktivační čistírny (čističky) firmy GONAP patří mezi nejprogresivnější technologie čištění odpadních vod. Jsou založeny na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu, včetně odvodňování stabilizovaného kalu. Celoplastové čistírny odpadních vod jsou koncipované jako kompaktní zařízení. Jsou určená k čištění odpadních vod splaškového charakteru z rodinných domků, bytových jednotek, sociálních zařízení podniků, kempů, hotelů apod.

Vyrábíme a dodáváme čistírny v provedení nadzemním (umístění v budově) nebo podzemním. Kapacita je určená počtem připojených tzv. ekvivalentních obyvatel. Pro rodinné domky jeden trvale žijící člen domácnosti = 1 ekvivalentní obyvatel (EO). Pro ostatní zdroje znečištění množství odpadních vod a množství znečištění přepočitává, přičemž platí, že 1EO = 150l/den (množství odpadních vod) a 60g/os/den (znečištění v ukazateli BSK5 - biologické znečištění).

Naše čistírny splňují podmínky NV57/2016 a lze je povolovat formou ohlášení podle § 15a vodního zákona pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních. 

Z hlediska způsobu čištění dělíme naše čistírny:

 -  čistírny SBR - typ a ( diskontinuální )

 -  čistírny klasické - typ b ( kontinuální )

Z hlediska velikosti, konstrukce a určení dělíme naše čistírny na:

1. DOMOVNÍ

- pro 1-15 obyvatel

ČOV
typ Pa

Počet 
připoj. 
obyvatel 
EO
Denní
průtok
m3/den
Denní
přínos
kgBSK5/d
  Max.
příkon
W
Max.
spotřeba
el. en.
kWh/den
Průměr
vnitřní (d1)
mm
Průměr
vnější (d2)
mm
Průměr
výkopu (d3)
mm
Výška
nádrže (v)
mm
Přítok (n)
mm
Odtok (o)
mm
váha
kg
5Pa* 2-6 0,75 0,3 80 1,2 1000 1100 1500 2500 -640/-960* -800* 175
5Pa 2-6 0,75 0,3 100 1,5 1200 1300 1700 2500 -640/-960* -800* 195
10Pa* 5-10 1,50 0,6 150 1,8 1450 1500 1900 2500 -640/-960* -800* 215
10Pa 5-10 1,50 0,6 150 1,8 1750 1800 2200 2500 -640/-960* -800* 310
15Pa* 10-15 2,25 0,9 200 2,2 1750 1800 2200 2500 -640/-960* -800* 350
15Pa 10-15 2,25 0,9 200 2,2 1900 2000 2400 2500 -640/-960* -800* 390

 Pa *     diskontinuální, řízená programovatelným automatem, bez kalového reaktoru

 Pa        diskontinuální, řízená programovatelným automatem, včetně provzdušňované nádrže
             na uskladnění přebytečného kalu, plnění ponorným čerpadlem

ČOV 
typ Pb
Počet 
přípojených
obyvatel 
EO

Denní
průtok
m3/den

Denní
přínos
kgBSK5/d
Max.
příkon
W
Max.
spotřeba
el. en.
KWh/den
Průměr
vnitřní (d1)
mm
Průměr
vnější (d2)

mm
Průměr
výkopu (d3)

mm
Výška
nádrže (v)

mm
Přítokové 
potrubí
mm
Odtokové 
potrubí
mm
váha
kg
5Pb 2-6 0,75 0,3 60 1,1 1450 1500 1900 2000 110 110 150
10Pb 5-10 1,50 0,6 80 1,6 1750 1800 2200 2000 160 110 180
15Pb 10-15 2,25 0,9 120 2,2 1750 1800 2200 2500 160 110 200

 Pb          kontinuální ČOV, řízená spínacími hodinami  

2. KOMUNÁLNÍ

-  pro 15 - 50 obyvatel

-  pro 50 - 150 obyvatel

-  nad 150 obyvatel

Komunální čistírny splaškových odpadních vod jsou velikostně přizpůsobeny množství osob na čistírnu napojených a také je lze individuálně přizpůsobit místním podmínkám. Pracují automaticky a jsou nenáročné na údržbu. V každém případě je čistírna odpadních vod vždy dimenzovaná na maximální permanentní 24 hodinový přítok splašků. Hlavně v případě komunálních, ale i domovních ČOV, je vhodná instalace jednotky PLC pro maximální kontrolu a přehled nad čistírnou.


Ať už si vyberete kterýkoliv typ čistírny odpadních vod, jisté je, že splašková odpadní voda bude po opuštění čistírny kvalitně vyčištěná. Tuto vodu při splnění legislativních podmínek je možno opětovně použít třeba při zalévání zahrady. 
Copyright © 2007-2015 ART OF PRODUCTION, Česká Republika. Veškerá práva vyhrazena.
Akční nabídka

Náš tip

Předpověď počasíDomů | Rychlý kontakt | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze